DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

E-Bildirge sisteminde kullanıcı belirlenmesi, kullanıcının değiştirilmesi vb. işlemler için, ayrıca işyerinizin tehlike sınıfının değiştirilmesi konusunda kullanabileceğiniz başvuru formlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Başvurunuzu yaparken dikkat etmeniz gerekenler ;

SGK başvuruları sırasında şirket imza sirkülerinin de hazır bulundurulması gerekmektedir.
Başvuru formunun ilgili kişiler tarafından imzalanmış olması gereklidir.
Yetkilendirilecek/Başvuracak kişinin şirket adına vekaletinin olması SGK tarafından taelp edilmektedir.
En azından başvuran kişinin evrakı vermesi ile ilgili olarak şirket yetkilisi imzası ve kaşesi ile yetkilendirildiğine dair ilave evrak başvuran kişinin yanında olmalıdır.